Giriş

“Yurtta barış, dünyada barış”

Yaşamın pek çok alanında, evde, okulda, iş yerinde ve sokakta hemen her gün çatışmalara, fiziksel saldırılara, cinayetlere dek uzanabilen gerginlikler yaşanabilmektedir. Pek çok kişi başka kişi ve gruplarda gördükleri “farklılıklara” tahammül edemez hale gelmiştir.

Düşünce ve değer sistemlerindeki doğal farklılıklar, potansiyel şiddet kaynakları olarak da adeta içten içe kaynayan volkanik bir alan yaratabilmektedir. Farklılıklardan çok benzerliklerin, temelde “insan” ortak paydasında (insani değerlerin) toplumsal düzeyde birleşmesiyle barış mümkün olabilir.

Araştırmacıların yapmış olduğu çalışmalara göre şiddetin önlenebilmesi için çocukluktan itibaren hoşgörülü bir eğitim verilmelidir. Şiddeti engellemek istiyorsak ana okullarında çok iyi bir eğitimle işe başlamak gerekmektedir.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Galatasaray Lisesi olarak Bilişimci Martılar projesi kapsamında yaptığımız “ATATÜRKÇE BAKIŞ” (mevcut sorunlara Atatürk’ün felsefesi ve yaklaşımıyla ve de onun gözlükleriyle bakıp çözüm getirilmesi)  temalı projemize nasıl hazırlandığımızı, neler yaptığımızı, nelerle karşılaşıp ekip olarak bu engelleri nasıl aştığımızı görmek için doğru yerdesiniz! Projemizin adımlarını görmek için buraya tıklayınız!

Projeminin sunumuna buradan ulaşabilirsiniz! Türkçe İngilizce

Projenin genel amacı: Ekip ruhunu kazanma, Bilgisayar Teknolojilerini kullanma, eleştirel düşünme becerileri kazanımı, sürekli gelişim felsefesi Kaizen’in öğrenilmesi, iletişim becerileri kazanma, Ulusal ve Uluslar arası platformlarda tanınmadır.

Projenin Özel Hedefleri:

Kalite araçlarını kullanarak

  • Öğrencilerin bir sorunu çözme yeteneğini anlamak
  • Öğrencilerin, Atatürk hakkında şimdiye kadar edinmiş oldukları bilgileri analitik bir şekilde sorgulamalarını ve yorumlamalarını sağlamak
  • Öğrencilerle Atatürk’ün dünya görüşü arasında bir köprü kurmak
  • Öğrencilerin eleştirel düşünme ve düşünme becerilerini üst düzeyde tutmak
  • Öğrencilerin yeni, yaratıcı düşünceler üretmesini sağlamak
  • Öğrencilerin çevresine ve kendisine ilişkin analitik bir bakış açısı gelişimini sağlamak
  • Öğrencilerin düşünme becerilerinin yanında yazı yazma becerilerini de artırmak
  • Öğrencilerin, bir sorunun birden fazla cevabı olabileceği hakkında görüş edinmesini sağlamak

15-19 yaş grubundakiler arasında ülkemizde gençlerin şiddetten yana olduğunu düşünenler çoğunluktadır (%60).

“Ne tür şiddet” diye sorulduğunda gençlerin yarısından çoğu, ülkemizde hem sözel hem de fiziksel şiddetin yaygın olduğunu düşünmektedir (% 54.7). Sözel şiddetin fiziksel şiddetten çok daha yaygın olduğu kanısındadırlar (sözel ş: %26.8; fiziksel ş: %15.3)

ARIKAN, Çiğdem (1999) “Gençlik, Şiddet ve Hoşgörü”, Ankara: H. Ü. Sosyal Hizmetler Y. O. Yayını No: 4
Reklamlar